Uslovi Korišćenja

Otvaranje naloga
Otvaranje naloga na sajtu GtiHost.com je besplatno i svako lice može otvoriti nalog registrujući se na našem sajtu, a bez ikakvih dodatnih troškova. Svako lice može imati samo jedan nalog, a u koliko se otrkije da jedno lice ima više naloga, svi nalozi će biti ugašeni. Korisnik je obavezan da prilikom otvaranja naloga - registracije unese istinite i tačne podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefon i email. Sva obaveštenja od strane GtiHost.com korisniku će biti poslata na email adresu. Korisnik je dužan u slučaju promene email adrese istu ažurira na sajtu GtiHost.com. Email adresa za kontakt ne može pripadati domenu ili hostingu koji korisnik ima ili planira da ima kod GtiHost.com.

Realizacija porudžbine
Realizacija porudžbine (registracija domena, otvaranje hosting naloga ili bilo koja druga usluga) biće izvršena tek nakon prijema uplate za poručene usluge. U slučaju da je plaćanje izvršeno platnom karticom porudžbine će biti realizovana tek nakon potvrde od strane firme koja vrši naplatu da je transakcija uspešno izvršena. GtiHost.com zadržava pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez datog razloga.

Plaćanje
Za usluge koje korisnik koristi kod GtiHost.com biće kreiran (pred)račun koji će mu biti dostavljen putem emaila, a moći će i da se preuzme logovanjem na sajt GtiHost.com. Korisnik je u obavezi da izvrši uplatu za usluge koje mu pruža GtiHost.com do datuma naznačenog na (pred)računu. U koliko korisnik ne izvrši uplatu do datuma sa (pred)računa usluga će biti automatski deaktivirana a u slučaju da je u pitanju domen postoji i mogućnost trajog gubitka ili izuzetno velikih troškova obvnove isteklog domena (čak i preko 10.000 Din u nekim slučajevima). U slučaju da nakon 30 dana korisnik nije izmirio svoja dugovanja prema GtiHost.com i nije se odazvao email poruke ili telefonske pozive smatra se da nije zainteresovan za svoj sajt i GtiHost.com zadržava pravo da ugasi hosting nalog, i ne snosi nikakvu odgovornost uvezi sa gubitkom podataka ili domena.

Sadržaj sajta
Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj hostovanog sajta. Korišćenje naših usluga i servisa u cilju povrede autorskih prava je strogo zabranjeno. To uključuje kopiranje muzike, knjiga, fotografija, filmova i drugog zaštićenog materijala.

Primeri nelegalnih i nepoželjnih materijala i sadržaja su: IRC Bots, Proxy Scripts/Anonymizers, Shoutbox, Piratski Software/Warez, Image Hosting (imageshack), File Hosting (rapidshare), AutoSurf/PTC/PTS/PPC i slični sajtovi, High-Yield Interest Programs (HYIP) i slični sajtovi, sajtovi za investiranje (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Piramidalne šeme) i slični sajtovi, IP skeneri, Bruteforce programi/Skripte/Aplikacije, Mail Bomberi/SPAM skripte, servisi za razmenu ili rotaciju reklama, komercijalni audio streaming (više od dva stream-a), sajtovi za nelegalne bankarske transakcije, Escrow servisi, Lutrije i ostale igre na sreću, prodaja medikamenta bez odgovarajućih dozvola, MUDs/RPGs/PBBGs sajtovi, sajtovi koji promovišu mržnju ili rasizam, hakerski sajtovi/arhive/programi, sajtovi koji promovišu ilegalne aktivnosti, sajtovi i/ili forumi koji distributiraju linkove do warez/piratskog/ilegalnog materijala (torenti), sajtovi koji se bave prevarama (uključujući sve sajtove izlistane na aa419.org & escrow-fraud.com i druge po potrebi). Sajtovi koji hostuju dečiju pornografiju ili linkove ka njoj biće momentalno ugašeni a njihovi vlasnici prijavljeni nadležnim organima.

Sigurnost
Korisnik je dužan da se brine o sigurnosti svog sajta, njegovih fajlova, email naloga i baze podataka. Njegova je obaveza da se stara o tajnosti login podataka (korisničkog imena i šifre). U slučaju da su korisnikovi login podatci kompromitovani bitno je da što pre izmeni šifru na hosting nalogu ili obavesti GtiHost.com da on to uradi umesto njega. Šifra mora biti sastavljena od kombinacije velikih i malih slova, brojeva i specijalnih karaktera. Šifra nesme sadržati opšte podatke o vama niti biti nešto što se može pretpostaviti. Kad god je moguće sve foldere postavite na CHMOD 755 ili restriktivniji (nikako na 777 ili samo ako baš mora).

Slanje email poruka
GtiHost.com NE toleriše slanje neželjenih email poruka - SPAM-a sa naših servera. GtiHost.com ima pravo da suspenduje ili ugasi nalog svakog korisnika koji šalje SPAM bez prethodnog upozorenja. Korisnik može poslati do 500 email poruka na dan. Sve preko toga smatra se SPAM-om. Za limite i dodatna uputstva vezana sa upotrebu mejling lista kontaktirajte nas ili otvorite tiket.

Rezervne kopije i gubitak podataka
Korišćenje naših usluga predstavlja isključiv rizik korisnika. GtiHost.com nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika. Korisnik preuzima na sebe punu odgovornost za sve fajlove na serveru kao i za održavanje rezervnih kopija (backup) istih. GtiHost.com pravi kopije podataka (backup) svake nedelje. U koliko Vaš sajt ima više od 20 GB podataka ili više od 50.000 foldera i fajlova (svaki fajl, email, folder se broji) biće automatski izuzet iz backup-a, a jedino će baze podataka biti kopirane. Vraćanje sajta na predašnje stanje iz našeg rezervne kopije (backup-a) se naplaćuje.

Otkazivanje usluga i povraćaj novca
U slučaju da korisnik nije zadovoljan uslugama koje pruža GtiHost.com i želi da prestane da ih koristi u roku od 30 dana od početka korišćenja usluge ima pravo na povraćaj novca umanjen za iznos registracije domena i ostalih nepovratnih troškova. Nakon 30 dana korisnik nema prava na povraćaj novca. Korisnici koji su jednom iskoristili pravo na povraćaj novca to pravo više nemaju. Otkazivanje usluga vrši se isključivo putem korisničkog panela na sajtu GtiHost.com.

Korišćenje resursa
Korisnicima se zabranjuju sledeće aktivnosti:

a) Upotreba 25% ili više sistemskih resursa duže od 90 sekundi. Uzroci ovoga mogu biti različiti, npr. loše CGI skripte, FTP, PHP, MySQL , HTTP, etc.

b) Upotreba bilo kakvih server-side procesa bez nadzora (IRCD).

c) Upotreba bilo kakvog vida web pretraživača (web spider, indexer)

d) Upotreba bilo kakvog softvera koji komunicira sa IRC (Internet Relay Chat) mrežom, ili bilo kakvog chat software-a (shoutbox, chat application)

e) Držanje bilo kakvog bit torrent sajta, tracker-a ili klijenta.

f) Učešće u bilo kakvoj razmeni fajlova (peer-to-peer)

g) Držanje bilo kakvog gaming servera (counter-strike, half-life, battlefield1492 i sl.) ili online RPF igre

h) Upotreba cron-a u intervalom manjim od 15 minuta.

Upotreba protoka
Korisnicima je svakog meseca dodeljen protok koji odgovara njihovom hosting paketu. Obaveza je korisnika da prati upotrebu protoka. U slučaju da u toku meseca korisnik potroši sav dodeljen protok njegov sajt će biti automatski suspendovan. Korisnik tada može preći na veći paket, doplatiti dodatan protok po ceni od 150 Din. po GB, ili da sačekati do početka idućeg meseca kada će mu ponovo biti doeljen zakupljeni prostor a sajt ponovo odblokran (što će se i dogoditi automatski u slučaju da korisnik ništa ne preduzme). Neiskorišćen protok iz poteklih ne može se prenositi u naredni mesec.

Upotreba prostora na disku
Korisnik je u obavezi da vodi računa o preostalom prostoru na disku. U koliko slobodan prostor padne ispod 10% korisnik mora preći na veći paket ili ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje sajta. U prostor na disku pored samog sajta ulaze i sve statistike sajta i logovi, email poruke i ostala podešavanja sajta.

Promene cena
GtiHost.com zadržava pravo izmene svih cena i promene količine resursa hosting planova, bilo kad, bez prethodnog obaveštenja.

Vanredne okolnosti
GtiHost.com zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera. GtiHost.com takođe zadržava pravo da napravi bilo kakve modifikacije u slučaju nužde bez prethodnog obaveštenja korisnka.

Odšteta
Korisnik je saglasan da nema prava na bilo kakvu odštetu od GtiHost.com što uključuje: zahteve, gubitke i troškove, uklljučujući i troškove advokata koji će voditi slučaj protiv GtiHost.com. Korisnik je saglasan da nema prava na bilo kakvu odštetu od GtiHost.com u slucaju  (1) povrede lica ili imovine izazvane našim proizvodom ili proizvodom u vezi sa GtiHost.com; (2) da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica; (3) da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima (4) kupovine neispravnog proizvoda na sajtu koji se hostuje GtiHost.com serverima.

Neprihvatanje odgovornosti
GtiHost.com nije odgovoran za bilo koju štetu koju Vaš posao može pretrpeti. GtiHost.com ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža. GtiHost.com nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, kao i za sve prekide u radu izazvane od strane GtiHost.com i njihovih zaposlenih.

Promene uslova korišćenja
GtiHost.com zadržava pravo izmene uslova korišćenja, bilo kad, bez prethodnog obaveštenja.

Poslednja izmena 01.09.2009.